W przypadku okresowego zwolnienia w związku z np. przestojem w firmie z powodu braku zleceń, pracownik ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych przez cały okres zwolnienia lub jego część.

Większość zasad przyznawania zasiłku w takiej sytuacji jest podobne do zasad ogólnych (patrz wyżej). Istnieje jednak kilka istotnych różnic:

  • Zwolnienie okresowe musi być spowodowane brakiem pracy lub innymi czynnikami, niezależnymi od pracodawcy.
  • Pracodawca starał się uniknąć okresowego zwolnienia i podjął w tym celu wszelkie działania, których można wymagać.
  • Sytuacja musi być tymczasowa.
  • Pracodawca musi wystawić pracownikowi pismo z uzasadnieniem decyzji o permitteringu (varsel om permittering).
  • Pracodawca jest też zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za pierwsze 10 dni permitteringu. W tym czasie pracownik powinien złożyć podanie do NAV o dagpenger.
  • Osoby będące na permitteringu mogą, pod pewnymi warunkami, pobierać zasiłek przebywając w kraju ojczystym (dotyczy pracowników przygranicznych i rotacyjnych).
Skontaktuj się z nami
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe
*pole obowiązkowe