Co możesz odliczyć od podatku w Norwegii?


Co można rozliczyć w podatku Norwegia

W Norwegii, podobnie jak w Polsce, pracownicy oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mają obowiązek rozliczyć się z podatku z Urzędem Podatkowym. Jednak zasady rozliczenia są inne. Z tego artykułu dowiesz się, jakie kryteria trzeba spełnić, aby skorzystać z ulg podatkowych w Norwegii.

Rozliczenie podatku w Norwegii – jakie masz możliwości?

W norweskim systemie podatkowym funkcjonuje wiele ulg i odliczeń, dzięki którym rocznie możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy koron.

 • Uwaga! Ulgi podatkowe nie zawsze są możliwe do uzyskania. Nie mogą z nich skorzystać osoby, które posiadają kartę podatkową z kildeskatt, ponieważ nie otrzymują one rozliczenia podatkowego, a jedynie płacą jedną, stałą stawkę od uzyskanych dochodów.

Umów się na bezpłatną kalkulację opłacalności rozliczenia podatku kildeskatt

Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu, będąc na podatku kildeskatt 25% możliwe jest rozliczenie i otrzymanie zwrotu podatku.

Obecnie w Norwegii istnieje kilka typów ulg podatkowych; są to między innymi:

 • rozliczenie zwykłe,
 • status pendler,
 • ulga rodzicielska,
 • odliczenie kosztu odsetek od kredytu (nie tylko hipotecznego)

Rozliczenie standardowe w Norwegii – na czym to polega?

Rozliczenie standardowe to forma podatku w Norwegii przeznaczona dla osób, które nie mogą skorzystać z pozostałych ulg. Dotyczy ono najczęściej pracowników, którzy na stałe mieszkają w Norwegii.

Przy rozliczeniu standardowym można odpisać:

 • koszty dojazdów do pracy,
 • koszty opieki nad dziećmi,
 • kwotę wolną od podatku,
 • wpłaty na indywidualny fundusz emerytalny,
 • odsetki od zaciągniętych kredytów,
 • wpłaty na organizacje charytatywne,
 • część składki na związki zawodowe.

Jeśli interesuje Cię rzetelne i terminowe rozliczenie podatku w Norwegii, jak najszybciej skorzystaj z usług specjalistów z PNC-Group!

Status Pendler – na jakie ulgi możesz liczyć?

Według specjalistów odliczenia Status Pendler w Norwegii są najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia podatnika. Żeby je uzyskać, trzeba pracować w Norwegii, ale na stałe mieszkać z rodziną w innym kraju oraz regularnie podróżować do państwa stałego zamieszkania.

Rozliczenie podatkowe tzw. status pendler, jest bardzo korzystne, ponieważ daje prawo do odliczenia:

 • kosztów podróży do państwa stałego zamieszkania,
 • kosztów dojazdu do pracy,
 • kosztów najmu mieszkania w Norwegii i rachunków za prąd,
 • diet na każdy dzień,
 • wpłat na organizacje charytatywne,
 • odsetek od zaciągniętych kredytów,
 • wpłaty indywidualne na fundusz emerytalny.

Ulga rodzicielska – komu przysługuje?

Rozliczając podatek w Norwegii, można skorzystać z odliczeń związanych z kosztami opieki nad dziećmi.

Dużą popularnością cieszy się ulga rodzicielska. Jest możliwa, do momentu ukończenia przez dziecko 12 roku życia.

 • Uwaga! Na pierwsze dziecko możesz uzyskać do 25 000 koron, a na drugie do 15 000 koron.

Odliczyć można:

 • koszty opieki nad dzieckiem w żłobku, przedszkolu, świetlicy szkolnej  lub u prywatnej opiekunki,
 • kosztów związanych z dojazdami do żłobka, przedszkola lub szkoły,
 • opłat za niektóre zajęcia pozalekcyjne.

Odliczenie odsetek od kredytów – jak je uzyskać?

Bardzo korzystną opcją dla pracowników rozliczających podatek w Norwegii jest możliwość odliczenia  odsetek od kredytu hipotecznego oraz od innych kredytów zaciągniętych w Norwegii, ale także w innych państwach EOG.

Z takiej ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby mieszkające na stałe w Norwegii, ale pod pewnymi warunkami, również takie, które nie są norweskimi rezydentami podatkowymi.

Do uzyskania wspomnianej ulgi będą Ci potrzebne będzie przede wszystkim zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość odsetek zapłaconych w danym roku oraz kwotę zadłużenia pozostałą do spłaty na 31 grudnia danego roku.

 

Co zrobić, żeby otrzymać maksymalne należne ulgi i odliczenia?

Jeśli chcesz mieć pewność, że otrzymasz maksymalny zwrot  podatku, jaki przysługuje Ci w danej sytuacji, koniecznie skontaktuj  się z Polsk Norsk Consulting! Nasi doradcy drobiazgowo sprawdzą Twoją sytuację podatkową, pomogą skompletować odpowiednie dokumenty oraz wykonają rozliczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostaw opinię!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *